ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Η πραγματική πολιτική ασκείται στους Δήμους και τις Περιφέρειες, εκεί που διαπιστώνονται τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα και οι πολίτες νιώθουν κοντά τη σημασία και τη διαφορά της πολιτικής εκπροσώπησης.

Βλέπουν κάθε μέρα και άμεσα τα αποτελέσματα της διαχείρισης των ζητημάτων από τους/τις εκπροσώπους τους, είτε είναι η κατάσταση των δρόμων, είτε το τοπικό παράρτημα περίθαλψης είτε το σχολείο της γειτονιάς.

Για να μπορεί ο Δήμος ή Περιφέρεια να λύνει προβλήματα πρέπει οι πολίτες να τα επισημαίνουν και να τα δημοσιοποιούν.

Μέσα από την πλατφόρμα του Localwatch θα μπορούν να ελέγξουν τους/τις αντιπροσώπους τους, να βιώσουν οι ίδιοι ένα σημαντικό αίσθημα ουσιαστικής συμμετοχής στα κοινά και να βελτιώσουν συλλογικά την καθημερινότητά τους μέσα από μικρές δράσεις και παρεμβάσεις.

lw-ask-the-politicians

ΡΩΤΑ
ΤΟΥΣ / ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Στα πρότυπα του “Ρώτα το βουλευτή/τρια” η εφαρμογή θα προσφέρει στους πολίτες την δυνατότητα να στείλουν ερωτήσεις στους/τις εκλεγμένους/-ες εκπροσώπους τους στην τοπική αρχή της περιοχής τους. Τα ερωτήματα καθώς και οι απαντήσεις θα δημοσιεύονται στο ειδικό, μοναδικό προφίλ κάθε αντιπροσώπου που θα φιλοξενείται στην πλατφόρμα.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΙΣ
ΙΔΕΕΣ ΣΟΥ

Το συνεργατικό αυτό εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να σχηματίζουν ομάδες ειδικών και να συνδιαμορφώνουν τεκμηριωμένες προτάσεις και ψηφίσματα (petitions). Στη συνέχεια, οι προτάσεις αυτές, εφόσον θα λαμβάνουν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, θα αποστέλλονται στους Δήμους.

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Ένα συμμετοχικό εργαλείο προϋπολογισμού μέσω του οποίου οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν και ψηφίσουν σχετικά με το πώς προτιμούν να δαπανηθεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του προϋπολογισμού του Δήμου. Η εν λόγω εφαρμογή απαιτεί την ενεργό συνεργασία των Δήμων καθώς εκείνοι θα καθορίζουν το ποσό του προϋπολογισμού που μπορεί να αφιερωθεί σε προτεινόμενες δράσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν από την παραπάνω συμμετοχική διαδικασία. Στην εν λόγω ενότητα θα περιλαμβάνεται και η παρουσίαση του κάθε προϋπολογισμού του Δήμου μέσω εύληπτων απεικονίσεων (γραφήματα).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Μέσω αυτής της εφαρμογής, οι πολίτες θα μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες εθελοντισμού στον Δήμο τους, να τις προωθούν στην υπόλοιπη κοινότητα και να συγκεντρώνουν υποστηρικτές και εθελοντές. Οι χρήστες θα μπορούν να περιηγηθούν στις αναρτημένες δράσεις, να επιλέξουν εκείνη στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν αλλά και να υποβάλουν τη δική τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΣΟΥ

Ένα εργαλείο αξιολόγησης με το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να αξιολογήσουν το έργο του Δήμου σε συγκεκριμένους τομείς (υποδομές, καθαριότητα, σχολεία κ.λπ.). Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα αποστέλλονται περιοδικά στους σχετικούς Δήμους με τη μορφή εκθέσεων (report) για την ενημέρωσή τους.